LOB

LOB

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding wordt op scholen gegeven als voorbereiding op de studiekeuze na het eindexamenjaar. Hierbij worden de leerlingen begeleid bij het ontwikkelen van competenties om de eigen loopbaan vorm te geven.

De vijf loopbaancompetenties zijn:

  1. Wie ben ik, wat kan ik? → kwaliteitenreflectie
  2. Wat wil ik, wat drijft mij? → motievenreflectie
  3. Welk soort werk past bij mij? → werkexploratie
  4. Wat wil ik worden? → loopbaansturing
  5. Wie kan mij daarbij helpen? → netwerken

Deze competenties dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en aan het besef dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze gaan maken voor hun loopbaan. LOB beperkt zich niet tot de jaren in het voorgezet onderwijs maar loopt door in de gehele onderwijsketen en bereidt de leerling voor op een leven lang keuzes maken op loopbaangebied.

De methode Hier sta ik nu helpt scholen in het voorgezet onderwijs om LOB te verankeren in het curriculum, van brugklas tot en met het eindexamenjaar, en een loopbaandossier op te bouwen. In dit loopbaandossier komen alle verslagen, testresultaten, activiteiten, gedachten, zienswijze en ontwikkelingen te staan van de leerling op het gebied van LOB. Uiteindelijk zal dit een overzicht opleveren van de persoonlijke groei en zelfkennis en als basis dienen voor de keuze van een vervolgstudie.

Bezoekadres
Contact

Bezoekadres:
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven

0165-505388
e-mail: info@hierstaiknu.nl

Social media