Disclamer en Copyright

Disclaimer

De informatie op Hierstaiknu.nl wordt met grote zorg samengesteld. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Het kan echter voorkomen dat de inhoud van deze site op onderdelen is verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Hier sta ik nu kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Hierstaiknu.nl geeft op onderdelen toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden. Hier sta ik nu kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Bronvermelding

De informatie van Hier sta ik nu is onder voorwaarden beschikbaar voor gebruik door derden. Indien u informatie van de website Hierstaiknu.nl verveelvoudigt, dient u Hier sta ik nu als bron te vermelden. Het kopiëren van (de vormgeving van) onze website of onderdelen daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van Hier sta ik nu. Op verzoek kan het logo van Hier sta ik nu worden opgevraagd, bijvoorbeeld ter vermelding in een colofon. De data mag niet voor louter commerciële doeleinden worden gebruikt. De data mag slechts gebruikt worden indien deze up to date wordt gehouden door de gebruiker en niet op andere wijze mag worden bewerkt zonder toestemming van Hier sta ik nu. Indien de gebruiker in strijd met de disclaimer handelt, kan Hier sta ik nu het gebruik door de derde dan verbieden op grond van de disclaimer.

Merkregistratie

Buro Léas is eigenaar van de merknaam Hier sta ik nu. Deze naam staat geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Met deze registratie hebben wij merkrecht voor de naam, het logo en methode van Hier sta ik nu.

Over de disclaimer

Hier sta ik nu behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Vragen of opmerkingen?

Mocht u informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, neem dan contact met ons op. Hier sta ik nu staat altijd open voor vragen of opmerkingen over onjuistheden of verbeteringen.

Laatste update: mei 2020

Bezoekadres
Contact

Bezoekadres:
Pastoor van Breugelstraat 45
4744 AA Bosschenhoofd

0165-505388
e-mail: info@hierstaiknu.nl

Social media