Lessencyclus

Lessencyclus

Via de methode Hier sta ik nu worden leerlingen stap voor stap begeleid tijdens hun ontwikkeling van persoonsvorming. De lessen zijn gedifferentieerd naar leerjaar en onderwijsniveau en worden gegeven vanaf de brugklas tot en met het eindexamenjaar.

De lessencyclus bestaat uit 10 bijeenkomsten per jaar die gegeven worden door de mentor tijdens het mentoruur binnen het kader van LOB. In de loop der jaren wordt een loopbaandossier opgebouwd die als basis dient voor de keuze van een vervolgstudie.

In de lessen komen, onder andere, de volgende onderwerpen aan bod:

  • rolmodellen
  • carrière
  • sterke en zwakke kanten
  • communicatie
  • samenwerking
  • feedback
  • omgaan met problemen
  • respect
  • ontwikkeling
  • bespreking dossier

De onderwerpen worden tijdens de lessen op afwisselende wijze behandeld zoals bijvoorbeeld in een groepsopdracht, quiz, presentatie, challenge of rollenspel.

De lessen worden digitaal aangeleverd en via e-learning ondersteund. Hierbij wordt concreet aangegeven wat het lesdoel, de lesopbouw, aandachtspunten, benodigdheden en het huiswerk zijn. Ook wordt er een PowerPoint Presentatie bijgevoegd.

De mentor kan eventueel de lessen naar eigen inzicht aanpassen en ook kan snel ingesprongen worden op maatschappelijke omstandigheden en actualiteiten.

In Hier sta ik nu wordt gebruik gemaakt van een aantal testen zoals bijvoorbeeld een beroepentest, interessetest en vragenlijst teamrollen. De testen worden door de leerlingen op hun telefoon, tablet of laptop gemaakt. Ze loggen in op de website en na het maken van de test krijgen ze meteen het resultaat dat ze kunnen doorzetten naar een e-mailadres (bij voorkeur een e-mailadres van de school). Alle uitslagen worden in het loopbaandossier opgenomen.

Naast het vergroten van zelfkennis dragen de lessen ook bij aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat binnen de klas. De leerlingen horen van anderen hoe zij in het leven staan, ze werken samen met klasgenoten en hierdoor ontstaat begrip en respect voor anderen. De mentor zal ook meer inzicht hebben in en betrokken raken bij de leerlingen en problemen eerder kunnen signaleren.

Bezoekadres
Contact

Bezoekadres:
Pastoor van Breugelstraat 45
4744 AA Bosschenhoofd

0165-505388
e-mail: info@hierstaiknu.nl

Social media