Home, tandwielen met teksten

Hier sta ik nu, de basis voor later

Hier sta ik nu is een lesmethode die scholen en leerlingen helpt om binnen het LOB onderwijs de vragen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, wat motiveert mij, te beantwoorden.

Met Hier sta ik nu wordt een loopbaandossier opgebouwd van brugklas tot en met eindexamenjaar in vmbo, havo en vwo.

Hier sta ik nu zorgt door persoonsvorming voor een solide basis bij de keuze van vervolgonderwijs en draagt bij aan een positief pedagogisch klimaat binnen de school.

LOB

Website LOB

Binnen de LOB lessen is behalve de oriëntatie op het vervolgonderwijs ook het ontwikkelen van loopbaancompetenties, loopbaanverantwoordelijkheid en ouderbetrokkenheid belangrijk. In een loopbaandossier wordt de ontwikkeling bijgehouden van brugklas tot en met eindexamenjaar.

Lessencyclus

Website Lessencyclus

De methode van Hier sta ik nu bestaat uit een compleet lesprogramma van brugklas tot en met eindexamenjaar. Het is gedifferentieerd naar onderwijsniveau en kan aangepast worden aan maatschappelijke omstandigheden en actualiteiten.

Zelfkennis

Website Zelfkennis

Zelfkennis is belangrijk wanneer je keuzes moet maken zoals welke studie je gaat volgen of voor je loopbaanoriëntatie. Hier sta ik nu helpt je om stap voor stap inzicht te krijgen in wie je bent, wat je wilt en waar je energie van krijgt.

Ouders/verzorgers

Website ouders-verzorgers

De keuze voor een vervolgopleiding is de eerste stap van een loopbaan. Er is enorm veel te kiezen binnen het onderwijssysteem en weten wat bij je past en wat je energie geeft moet hierbij het uitgangspunt zijn. Ouders/verzorgers zijn erg belangrijk voor jongeren binnen dit keuzetraject, als voorbeeld en als gesprekspartner.

Bezoekadres
Contact

Bezoekadres:
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven

0165-505388
e-mail: info@hierstaiknu.nl

Social media